Køb på afbetaling online

Om Afbetaling.net

Vi samler de netbutikker, der kan gøre betalingen mere overkommelig vha. delbetaling

Afbetaling.net er en unik og gratis service, der forsøger at samle så mange webshops som muligt, der giver dig muligheden for at købe på afbetaling. Vi tilbyder også en oversigt over forskellige muligheder inden for lån af penge på nettet, og derudover vil du også kunne finde en række artikler relateret til lån af penge, køb på afbetaling, penge og økonomi.

Vi forsøger med Afbetaling.net at overskueliggøre mulighederne inden for afbetalingskøb, så du som forbruger ikke behøver at bruge en masse tid på at søge efter hvilke butikker, der tilbyder køb på afbetaling. Det har vi på forhånd sørget for. Er du eksempelvis på udkig efter at købe en computer på afbetaling, kan du ved at gå ind på vores dedikerede side hurtigt danne dig et overblik over hvilke webshops, der er, og hvilken form for finansieringsløsning, der tilbyder. Vi redder ikke verden, men har du allerede besluttet dig for at købe noget på afbetaling, kan vi sandsynligvis spare dig for lidt research-tid.

Redaktionen

Teamet bag Afbetaling.net har på sin vis flere år på bagen inden for den økonomiske verden i bred forstand. Jan, redaktør og drivkraften bag Afbetaling.net, har drevet hjemmesider med information om køb på afbetaling og internetlån siden 2012, og hans makker Merete, som er økonomisk rådgiver hos Afbetaling.net, er uddannet finansøkonom fra 2010, og har bl.a. arbejdet i en bank og som bogholder. I dag udgør vi det ydmyge team hos Afbetaling.net.

Juridiske oplysninger

Afbetaling.net udbydes af selskabet Meonova i Hornslet, som beskæftiger sig med kommunikation og marketing.

Vil du i kontakt med os, så tjek vores kontaktoplysninger her.

Afbetaling.net-redaktionen